న్యూమరాలజిస్ట్ పావనీదేవి గారు అక్టోబర్ లో పుట్టిన వారి స్వభావం ఎలా ఉంటుందో సంఖ్యాశాస్త్ర ఆధారంగా తెలియజేశారు.
Numerology అంటే ఏంటి ? | What Is Numerology | Numerology Tips In Telugu